štvrtok 30. augusta 2012

Skameneliny Slovenska a ich ochrana

Prečítajte si prácu od Prof. RNDr. Peter Holec, PhD., o skamenelinách Slovenska:

Územie Slovenska je pomerne bohaté na skameneliny. Skameneliny (fosílie) sú skamenené organizmy, alebo ich schránky, odtlačky a výliatky. Za skameneliny považujeme zvyšky staršie ako 10 000 rokov, teda staršie ako holocén. Sú dokladom života v minulých geologických dobách. Ich poznanie slúži geológom na presnejšie zistenie relatívneho veku hornín (biostratigrafia), pri vyhľadávaní ložísk ropy a plynu, ako aj pri zisťovaní paleoprostredia, pretože väčšina z nich sú dobré indikátory životného prostredia. Z praktických dôvodov môžeme skameneliny rozdeliť na morské jednobunkovce a viacbunkové organizmy, ktoré sa systematicky deliia na bezstavovce a stavovce. Väčšina fosílií patrí formám prispôsobeným morskému prostrediu, stavovce sú aj morské, aj suchozemské. VIAC TU (.pdf)

Pozrite si zoznam chránených skamenelín a ich spoločenskú hodnotu uvedenú v prílohách č. 2 a 3 vyhlášky MŽP SR č. 213/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Vyhlášku MŽP SR č. 213/2002 Z. z. si môžete POZRIEŤ TU

Zdroj: didgeo.geovzdelavanie.sk, jaspi.justice.gov.sk

0 komentárov:

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |