Knižnica

Pre členov, ako i nečlenov SPK je k dispozícii naša klubová knižnica, z ktorej je možné požičiavanie odbornej a populárno-vedeckej literatúry a časopisov prevažne od domácich, ale i zahraničných autorov, periodík a vydavateľstiev.

Ako to funguje? Požičiavanie literatúry je možné osobne - priamo na klubových stretnutiach, alebo žiadosťou formou zaslania e-mailu na našu adresu paleoklub@paleoklub.sk. Pre členov SPK je požičiavanie literatúry bezplatné! Pri požičiavaní z knižnice SPK nečlenom klubu je potrebné zo strany záujemcu zaplatiť kauciu vo výške stanovenej podľa ceny danej knižky, alebo časopisu. Určí sa tiež doba, na ktorú si záujemca literatúru požičiava. Následne po uplynutí tejto výpožičnej doby a odovzdaní požičanej literatúry mu bude uvedená kaucia v plnej výške vrátená späť!

Máte nejakú zaujímavú knižku, alebo časopis a chcete obohatiť našu knižnicu? Aj vy môžete prispieť vlastnými príspevkami (bakalárky, diplomovky, atď...), knihami a časopismi s paleontologickou, geologickou, mineralogickou a inou súvisiacou literatúrou do knižnice  Slovenského paleontologického klubu. Ak nechcete zanechať originál výtlačku, na náklady klubu vyhotovíme kópie, ktoré budeme archivovať v elektronickej forme, a to na CD prípadne DVD nosičoch.


KNIŽNICA SPK - ZOZNAM LITERATÚRY

Ababa, A., 1981: Proceedings of the first International symposium on crustal movements in Africa Abstract – Geological society of London
Acta Zoologia Universitatis Comenianae, Vol. 37/1993, Vol. 38/1994 Andrusov, D., 1965: Geologie der Tschechoslowakischen Karpaten. SAV, Bratislava.
Augusta, J., 1944: Zavátý život.
Augusta, J., Remeš, M., 1947: Úvod do všeobecnej paleontológie
Bublejnikov, F., 1951: Poklady Zemĕ. Časopis pro mineralogii a geologii, 1980. Ročník 25/4
Čech, F., 1988: Genéza, dynamika a klasifikácia sedimentárnych panví s ložiskami uhľovodíkov. UK Bratislava
Dart, R. A., 1963: Dobrodružství s chybĕjícím článkem.Dinosaurs and other extinct saurians a historical perspective. Abstracts of meeting 6-7 may 2008
Dinosaury z Patagónie (textové dokumenty)
Fuksi T., 2006: Druhohorné náleziská v okolí Vrbového (SOČ, 2005/2006)
Fuksi, T., 2008: Dodatok ku práci: Druhohorné náleziská v okolí Vrbového (SOČ, 2007/2008)
Galvánek, J., Janáčik, P., Mazúrek, J., 1976: Prírodné výtvory a zaujímavosti stredoslovenského kraja.

Geológia Slovenska vo výstavných zbierkach Slovenského národného múzea, 1959
Geologické práce, 1955, zošit 40- SAV BA
Geologické práce, 1960, zošit 57- GÚDŠ BA
Geologické práce, 1963, správy 27 – Geofond, BA
Geologické práce, Správy 86, 87/1987, Správy 91/1990, Správy 94, 95, 96/1992, Správy 98/1993, GÚDŠ 1940-1990 (2 ks.)
Geologický zborník, Geologica Carpatica, Vol. 20 1969/1, Vol. 21 1970/2, Vol. 29 1978/2, Vol. 30 1979/2,3,4, Vol. 31 1980/4, Vol. 35 1984/6, Vol. 36 1985/4,5, Vol. 37 1986/1,2,3,5(2 ks.),6, Vol. 38 1987/1,2,5,6, Vol. 39 1988/1,5,6, Vol. 40 1989/1,2,3,4,6
Geologie v ČSR, informačný spravodaj,1987/1 (2 ks.) Gorgonias del litoral de la Costa Norte de Cuba, No. 1, Cuba, 1959

Haines, T., 1999: Prechádzky s dinosaurami.
Hlinka, B., 1976: Dobrý den, pane Barrande.
Jakeš, P., 1978: Létavice a lunatici.
K problémom neovulkanitov Slovenska II. Geologické práce, zošit 54, GÚDŠ, 1959
Kamenický, J., 1967: Crystalline Complexes of the West Carpathians. GÚDŠ
Karous, K., Forgáč, J., Konečný, V., 1967: Neovulcanics of the West Carpathians. GÚDŠ, Kolekce dinosauři, 2/2002
Kollárová-Andrusová, V., Kochanová, M., 1973: Molluskenfauna des Bleskový prameň bei Drnava. SAV, Bratislava
Koráb, T., Leško, B., Marschalko, R., 1967: Inner-Carpathian and Outer Flysch of the East Slovakia. GÚDŠ
Krajčovič, S., 1960: Planéta, na ktorej žijeme.
Kužvart, M. a kol., 1971: Vývoz geologických prací.
Lukniš, M., Plesník, P., 1961: Nížiny, kotliny a pohoria Slovenska.
Maheľ, M., 1975: Tectonic problems of the Alpine system. Veda, Bratislava
Maheľ, M., Buday, T., et al., 1963: Regional geology of Czechoslovakia, Part II.: The West Carpathians. Academia Praha Maheľ, M., Reichwalder, P., 1979: Czechoslovak geology and global tectonics. Veda, Bratislava Malý atlas (rusky), 1953
Matula, M., Nemčok, A., 1967: Engineering Geology of Slovak Carpathians. GÚDŠ
Montefameglio, L., Pavia, G., Rosa, D. A., 1979: Associazioni a molluschi del Tabianiano del Basso Monferrato (Alba, Italia NW).
Oberhessische naturwissenschaftliche Zeitschrift, 1987. Band 44, Wilhelm Schmitz verlag in Giessen Oberhessische naturwissenschaftliche Zeitschrift, Wilhelm Schmitz verlag in Giessen, Brand 44, 1978 Palmer, D., 1999: Atlas predhistorického sveta.
Pauk, F., Bouček, B., 1963: Praktická cvičení z geologie.
Planderová, E., 1976: Morphology of exine of some species of Pteridophyta and Gymnospermae pollen, exained under stereoscanning microscope. Biologické práce, 3/XXII/1976. Veda
Samuel, O., a kol., 1988: Startigrafický slovník 3. GÚDŠ Sborník Severočeského musea. 1976/8, 1977/9, 1978/10
Seneš, J., 1955: Neogén v Slovensku. Geologické práce, Zošit 40. SAV BA.
Seneš, J., 1967: Chronostratigraphie und neostratotypen. SAV, Bratislava
Seneš, J., 1967: The Neogene Basins of the West Carpathians. GÚDŠ Seneš, J., 1968: Moria sa sťahujú. Seneš, J., 1975: Stratotypes of Mediterranean Neogene Stages (vol. 2). Bratislava
Shah, S. M. I., 1977: Stratigraphy of Pakistan
Schmidt, Z., 1967: Cestami miliónročí po Slovensku. Sprievodca k celoštátnej paleontologickej konferencii 20.-24. 6. 1988 (2 ks.)
Swietokrysky park jurajski, informátor turisticki, 2006, Warszava Universitas Comeniana: Zoológia, Nr. 3/1986, Nr. 35/1991
Valent, D., 2005: Vznik vtákov z dinosaurov a problémy s tým spojené, (SOČ)
Valent, D.: Veľké vymieranie druhov spôsobila toxická voda z hĺbok oceánov
Varček, C., 1967: Ore Deposits of the West Carpathians. GÚDŠ
Vlačiky, M., et al., 2008: Fauna a sedimentológia lokality Nová Vieska

Západné Karpaty – Paleontológia, GÚDŠ, 1980/séria 5, 1981/séria 6, 1986/séria 11 (3 ks.), 1987/séria 12, 1989/séria 13, 1991/séria 15, 1992/séria 16
Západné Karpaty, Geológia, Séria 11,12,13/1988
Západné Karpaty, Hydrogeológia a inžinierska geológia, Séria 2/1989, Séria 9/1991, séria 11/1993 Západné Karpaty, Mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza, Séria 11/1988, Séria 14/1991
Západné Karpaty, Paleontológia, Séria 11/1986 (2 ks.), Séria 12/1987, Séria 13/1989, Séria 15/1991, Séria 17/1993
Zborník geologických vied,
Západné karpaty, Zväzok 1/1964
Zborník z paleontologickej konferencie 20. – 24. 6. 1988 (3 ks.)
Zborník z paleontologickej konferencie: Súčasné problémy a trendy v Československej palentológií. GÚDŠ, Bratislava, 1989 (3 ks)
Zorkovský, B., 1950: Voda a Zem.Časopisy 

21. století, 2008/7
Epocha, 2008/12,13,19
Ewolucja (poľsky), 2008/3
GEO, 2005/11, 2006/3,5,6,7,10,11, 2007/2,3,4, 2008/1,2,3,4,6,7,8,10,11,12, 2009/2,3,4,5,6,7,8,9,10, 2010/4
Geography and geology on DVD, 2009
Geologica Carpathica, SAV, 1991/6,12, 1994/5,10, 1996/2,3, 1997/2,4, 1999/5,10, 2000/1,2,5,10 GMIT - Geowissenschaftliche Mitteilungen, 2001/12, 2002/3,6,9,12
Gold Man, 2009/3: Paul Sereno – lovec kostí (str. 38-42) Koktejl, 2008/2,10
Mineralia Slovaca, GÚDŠ BA, 1979/1,2, 1981/5, 1982/4,5, 1983/1,4, 1984/1(2 ks.),3,4,5, 1985/3,4,5,6, 1986/1,2,4,6, 1987/1,4,5, 1988/1,2,3, 1991/5-6, 1994/2, 1998/4, 2004/1,
National geographic, Mayové, 1/2006
Quark, 2006/8,10(2 ks.) 2007/11, 2008/1,2,3,10
Science, 2007/8
Scientific american (rusky), 1984/2,8,9
Travel in, jún-august/2007
Triamon – paleontologický občasník SPK, 1/2007
USC engineer (petroleum engeneering), 1973/10
Zemĕ svĕta, 2006/7: Východní Čechy.
Žurnál, 2007/37, Malé ale slovenské dinosaury (str. 62-65)

Spracovala: Marika Mikudíková


Stále ju dopĺňame novými informáciami
PDF knižnicaSpoľahlivá pamäť stromov PDF TU
Dinosaury: hlupáci alebo géniovia? PDF TU
Aký rýchly boli dinosaury? PDF TU
Jurský park fikcia alebo skutočnosť? PDF TU
Geologický čas PDF TU

Knižničný tip: Výbornú knihu o všeobecnej paleontológii v pdf formáte (cca 600 strán, po anglicky) nájdete TU 

0 komentárov:

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |