sobota 14. januára 2012

Melongena - veľký dravý ulitník z miocénnej lokality Dubová

Schránka ulitníka druhu Melongena cornuta (AGASSIZ) pochádzajúca z piesčitoílovitých sedimentov miocénneho veku (vrchný báden) lokality Malý trávnik v Dubovej (Dunajská panva). V miocéne slovenskej časti Západných Karpát sa tento veľký druh gastropóda vyskytoval pomerne zriedkavo, uprednostňoval morské prostredia s mäkkým jemným dnom v zónach plytkého sublitorálu. V Centrálnej Paratetýde bol stratigraficky rozšírený od egenburgu až po báden. Uvedený taxón sa systematicky zaraďuje do čeľade Melongenidae. Zástupcovia tejto malej a druhovo nie príliš bohatej čeľade obývajú teplé plytké tropické vody v blízkosti pobreží v prostrediach s jemných piesčitým a ílovitým dnom v Indopacifickej, Panamskej, Západoafrickej a Karibskej oblasti. Patria medzi dravé epifaunálne euryhalínne gastropódy živiace sa hlavne mäkkýšmi, ktoré sa často vyskytujú aj v oblastiach ústí riek (estuárie), ako aj v plytkovodných litorálnych zónach na bahnitom dne medzi porastmi mangrovníkov.Zdroj: Radoslav Biskupič

0 komentárov:

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |