sobota 25. februára 2012

Nálezy hermatypických koralovcov z miocénnych sedimentov Devína (Devínske Karpaty)


Fosílie hermatypických koralovcov radu Scleractinia v strednomiocénnych sedimentoch Devínskych Karpát nepatria medzi príliš časté nálezy. Objavy ich fosílnych zvyškov sú známe len z niektorých nálezísk. Jednou z mála lokalít s ich výskytom je aj nálezisko na vrchu Šibeničník, ktorý sa nachádza pri Devíne v oblasti Devínskych Karpát. Vo vrstvách vrchnobádenských pieskovcov, jemnozrnných a arkózovitých pieskov bolo nájdených niekoľko taxónov hermatypických koloniálnych koralovcov. Okrem rodov PoritesSiderastraea boli nájdené aj zvyšky koralových trsov druhu Tarbellastraea reussiana (MILNE - EDWARDS & HAIME). Pôvodná hmota schránok sa v priebehu fosilizácie rozpustila a fosílie týchto koralovcov sa tak zachovali zväčša iba v podobe odtlačkov masívnych koralových trsov v sedimente a cylindrických výplní vnútornej strany ich kostier (korality). Nálezy fosílnych zvyškov týchto sesílnych morských pŕhlivcov poukazujú na morské prostredie s normálnou salinitou a dobre prúdiacou a presvetlenou vodou bohatou na planktón, ako aj na podmienky subtropického až tropického prostredia. Sedimenty odkryté na lokalite Šibeničník, z ktorých pochádzajú nálezy uvedených hermatypických koralovcov, sa usadzovali v plytkovodných oblastiach v blízkosti pobrežia pravdepodobne vo vrchných zónach infralitorálu.
Zdroj: Radoslav Biskupič 

0 komentárov:

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |