sobota 18. februára 2012

Paleontológ: Prof. RNDr. Peter Holec, CSc.

Paleoklub Vám prináša bodový životopis významného slovenského paleontológa Prof. RNDr. Petra Holeca, CSc.


45. zasadnutie PALEOKLUBu venované prof. Holecovi

Pán profesor Holec sa narodil 18. februára 1944 v Handlovej. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach aj na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Vyštudoval odbor systematickej a ekologickej zoológie. Od roku 1969 pôsobil ako asistent profesora J. Švagrovského. Od tohto roku až dodnes vied(ol)ie predmety systematická paleontológia bezstavovcov a stavovcov, všeobecná paleontológia, vývoj prírody, určovanie makrofosílií, paleontológia, osteológia, paleozoológia...

Za rigoróznu prácu Rybie otolity stredného miocénu vrchného bádenu získal v roku 1974 titul RNDr. v odbore paleontológia. Po obhájení kandidátskej práce Stavovce (Vertebrata) neogénu a bazálneho kvartéru oblasti Západných Karpát – hipariony (Equidae) a mastodonty (Proboscidea, Mammalia) mu v roku 1981 udelili titul kandidáta vied. V roku 1991 bol vymenovaný za docenta pre odbor paleontológia. Dňa 2. 11. 2006 bol vymenovaný za profesora prezidentom Slovenskej republiky pánom Ivanom Gašparovičom. 

Profesor Holec stál aj pri zrode PALEOKLUBu v roku 2006 a od tohto roku podporuje klub svojou aktívnou účasťou na zasadaniach. V roku 2009 mu bola udelená medaila Jána Slávika, ktorú udeľuje Slovenská geologická spoločnosť za významný vedecký prínos pre rozvoj geologických vied a popularizáciu vedy. Profesor je aj dlhoročný garant Študentskej vedeckej konferencie. Je ženatý, má dve deti a zaujíma ho živá príroda, pestovanie rastlín, turistika a letectvo a samozrejme paleontologia :-)  

Zdroj: prof. Holec, foto: Martin Vlačiky

0 komentárov:

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |