pondelok 19. marca 2012

Lastúrniky čeľade Mytilidae z vrchnej jury (kimeridž) lokality Malogoszcz (Poľsko).


Paleontologická lokalita pri obci Malogoszcz patrí medzi významné poľské náleziská  z obdobia mezozoika. V lome sú odkryté hlavne masívne súvrstvia vrchnojurských vápencov z obdobia kimeridž (155,6 - 150,8 mil. r.); v profile je zachytený pestrý faciálny vývoj dokumentovaný rôznymi plytkovodnými  fáciami, ako aj vrstvami usadzujúcimi sa v hlbších vodách ďalej od pobrežia. Fosílna fauna je bohato zastúpená – najmä mäkkýšmi. Lastúrniky reprezentujú prevažne ustrice rodov ActinostreonNanogyra, no prítomné sú aj fosílie zástupcov čeľade Mytilidae. Ich schránky patria na lokalite medzi bežné nálezy, pomerne často sú zachované kompletné s artikulovanými lastúrami. Hojne sa nachádzajú najmä vo vrstvách spoločne s ustricami rodu Actinostreon, ktoré sa v niektorých polohách vyskytujú v hromadných množstvách. Z čeľade Mytilidae boli na lokalite objavené bivalvie druhov Inoperna perplicata (ETALLON), Modiolus (Modiolus) imbricatus SOWERBY a Arcomytilus pectinatus (SOWERBY).  Najvyššiu abundanciu spomedzi uvedených troch taxónov dosahuje druh Arcomytilus pectinatus (SOWERBY).  Podľa spôsobu života možno zástupcov čeľade Mytilidae priradiť k sesílnej epifaune. Z hľadiska spôsobu získavania potravy sa tieto živočíchy zaraďujú medzi požieračov suspenzie.                                   Arcomytilus pectinatus (SOWERBY)                                      Arcomytilus pectinatus (SOWERBY)


 
                               Modiolus (Modiolus) imbricatus SOWERBY
                                                      Inoperna perplicata (ETALLON)

  
Zdroj: Radoslav Biskupič


0 komentárov:

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |