štvrtok 30. augusta 2012

Žraloky rodu Squalus z paleogénu lokality Žilina - Solinky

Fosílne zvyšky drsnokožcov sú z územia Západných Karpát známe predovšetkým z neogénnych sedimentov. Zuby žralokov však boli na našom území objavené aj vo vrstvách paleogénneho veku. Na lokalite Solinky v Žiline boli nájdené početné fosílie drobných zúbkov žralokov rodu Squalus. Nálezy pochádzajú z bývalého hliniska tehelne, v ktorom boli odkryté vrstvy flyšových sedimentov paleogénu. Okrem ílovcov a pieskovcov vystupovali na povrch aj vrstvy hrubozrnných rozpadavých pieskovcov s výskytom fosílií morských bezstavovcov a stavovcov. Dominovali dierkavce, nájdené boli tiež zvyšky machoviek, mäkkýšov, ostnatokožcov, drsnokožcov a rýb. Fosílie boli zo sedimentu získavané plavením, pričom drobné zuby žralokov rodu Squalus patrili medzi pomerne časté nálezy. Nevysoké malé zúbky sú charakteristického nízkeho širokého tvaru, korunka má výraznú širokú bázu a je naklonená k distálnej strane. V miocénnych sedimentoch boli z nášho územia identifikované fosílie týchto žralokov na nálezisku egenburského veku v Mučíne (Juhoslovenská panva). Zvyšky uvedeného rodu žraloka sú z početných nálezísk Európy známe od vrchnej kriedy až po pliocén. Rod Squalus možno systematicky zaradiť do čeľade Squalidae. Recentne je rod týchto neveľkých žralokov reprezentovaný niekoľkými druhmi; rozšírený je tiež vo vodách európskych morí. Najrozšírenejším taxónom v pobrežných vodách Európy je Squalus acanthias LINNAEUS. Tento druh obýva prostredia od prílivovej zóny až do hĺbky 900 m, dospelé jedince dorastajú do dĺžky najviac 1,6 m.
Zdroj: Radoslav Biskupič

0 komentárov:

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |