štvrtok 30. augusta 2012

Nálezy ulitníkov zo stredného miocénu (sarmat) lokality Kalvária v Skalici (Viedenská panva)

Západoslovenské mestečko Skalica, ako i jeho blízke okolie je bohaté na nálezy fosílnych schránok neogénnych morských mäkkýšov. Podložie širokého okolia Skalice (Holíč, Kopčany) tvoria morské usadeniny stredného miocénu, ktoré možno priradiť do spodného sarmatu Holíčskeho súvrstvia a vrchného sarmatu Skalického súvrstvia. Sarmatskému veku (12,70 – 11,60 mil. r.) zodpovedajú aj fosílne zvyšky mäkkýšov (ulitníky, lastúrniky) objavené na lokalite Kalvária v Skalici vo vrstvách jemnozrnných ílovitých pieskov až piesčitých ílov. Zaujímavé nálezy patria najmä gastropódom, ktoré patria k najčastejšie vyskytujúcim sa fosíliám na lokalite. V spoločenstve ulitníkov dosahuje najvyššiu abundanciu zástupca čeľade Potamididae – dominantný druh Granulolabium bicinctum (BROCCHI). Fosílie ich štíhlych vežovitých schránok zdobených radmi výrazných masívnych hrbolčekov patria na tejto lokalite k najčastejším nálezom. Ojedinelé výskyty boli zaznamenané u príbuzného menšieho druhu Potamides hartbergensis (HILBER). Čeľaď Cerithiidae zastupuje taxón Cerithium rubiginosum EICHWALD, ktorý však v asociácii gastropódov nedosahuje výraznejšie zastúpenie. Dravé ulitníky čeľade Naticidae reprezentujú nálezy masívnych nafúknutých schránok ojedinelého druhu Euspira helicina sarmatica (PAPP). Asociáciu ulitníkov možno charakterizovať ako pomerne monotónnu s nízkym počtom taxónov, avšak s vysokou abundanciou dominantného druhu Granulolabium bicinctum (BROCCHI). Vo vrstvách sarmatu v slovenskej časti Viedenskej panvy boli zvyšky gastropódov nájdené aj na ďalších náleziskách. Známe sú hlavne bohaté nálezy zo spodného sarmatu mohrensterniovej zóny (“Rissoenschichten“) lokality Konopiská v Rohožníku. Objavené však boli aj na lokalitách Šaštín – Stráže, Plavecký Peter, Holíč, Štefanov, ako i v Devínskych Karpatoch (Karlova Ves, Dúbravka, Devín).


Gastropódy druhu Cerithium rubiginosum EICHWALD                   Schránky druhu Granulolabium bicinctum (BROCCHI)a - Potamides hartbergensis (HILBER), b - Acteocina lajonkaireana BASTEROTZdroj: Radoslav Biskupič

0 komentárov:

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |