sobota 8. septembra 2012

Vrchnojurské ustrice z lokality Malogoszcz v Poľsku

V spoločenstvách vrchnojurských bentóznych organizmov patrili mäkkýše medzi významných zástupcov. Lastúrniky boli rozšírenou skupinou morských bezstavovcov, pričom v niektorých asociáciách dosahovali v porovnaní s inými živočíchmi výrazne vyššiu diverzitu. Jednou z lokalít vrchnej jury, kde je možné pozorovať dominanciu bivalvií nad inými zástupcami organizmov, je lom pri obci Malogoszcz v Poľsku. Na tomto významnom poľskom nálezisku, ktoré tvorí plošne pomerne rozsiahly lom, sú odkryté karbonátové fácie vrchnej jury poukazujúce na rôzne typy niekdajších plytkovodných, ako i hlbších prostredí mora. V lome sú odkryté prevažne vrstvy vápencov, ako i slieňov kimeridžského veku (155,7 - 150,8 mil. r.). Niektoré fácie sú bohaté na fosílne zvyšky morských evertebrát, v stenách lomu je na niektorých miestach možné sledovať polohy s lumachelovým nahromadením schránok morskej fosílnej fauny s prevahou lastúrnikov (“shell beds“). V spoločenstve bivalvií dominujú ustrice čeľadí Ostreidae a Gryphaeidae. Do čeľade Ostreidae patrí druh Actinostreon gregareum (J. SOWERBY), ktorého schránky sa na uvedenej lokalite vyskytujú v hojnom množstve; veľa exemplárov je zachovaných s artikulovanými lastúrami. Povrch lastúr tohto taxónu je zdobený výraznými nerovnými priečnymi rebrami. Čeľaď Gryphaeidae reprezentujú druhy Nanogyra virgula (DEFRANCE), Nanogyra nana (J. SOWERBY) a Deltoideum delta (SMITH). Schránky zástupcov rodu Nanogyra tiež tvoria v niektorých polohách lumachely. Podľa nálezov je zrejmé, že z dôvodu nedostatku pevného podkladu na morskom dne boli tieto sesílne lastúrniky často nútené prirastať sa schránkami navzájom. Ich lastúry boli často nachádzané prirastené v húfoch aj na schránkach ojedinelých amonitov, ako i na schránkach väčších príbuzných ustríc rodu Deltoideum. Lastúry adultných jedincov dorastajú do pomerne malých rozmerov. Pravé lastúry sú masívne, klenuté; ľavé schránky sú výrazne plochejšieho, mierne zvlneného tvaru. Druh Deltoideum delta (SMITH) nedosahuje na lokalite takú vysokú abundanciu, ako predchádzajúce tri taxóny. Schránky týchto veľkých bivalvií zdobia nepravidelné nevýrazné prírastkové línie. Lastúry niektorých jedincov boli miestami pokryté kolóniami početných drobných ustríc rodu Nanogyra. Podľa spôsobu života sa ustrice zaraďujú k sesílnej epifaune, z trofického hľadiska ich možno priradiť k filtrátorom (požierači suspenzie).


     
              Schránky ustríc druhu Actinostreon gregareum (J. SOWERBY)                            
                                 Actinostreon gregareum (J. SOWERBY)
Lastúry drobných ustríc rodu Nanogyra.
a - Nanogyra nana (J. SOWERBY),  b - Nanogyra virgula (DEFRANCE)                     
                           Lastúrnik Deltoideum delta (SMITH)Zdroj: Radoslav Biskupič


0 komentárov:

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |