pondelok 25. novembra 2013

Geologická exkurzia SGS “Geológia a víno“ – krátky report

Slovenská geologická spoločnosť usporiadala aj tento rok tradičnú jesennú terénnu akciu, ktorá sa uskutočnila 26. októbra 2013 v oblasti Hainburských vrchov v Rakúsku. Cieľom exkurzie nazvanej “Geológia a víno“ bola predovšetkým návšteva historických kameňolomov ležiacich pri obci Hundsheim.


Terénna akcia tematicky nadväzovala na minuloročnú jesennú exkurziu “Geológia a historické využitie kameňolomov bádenských litavských vápencov Devínskej Kobyly“.  Program tohtoročnej jesennej terénnej vychádzky bol nepochybne veľmi pestrý a zaujímavý, čoho dôkazom bola aj vysoká účasť. V priebehu dňa sme najskôr navštívili opustené historické kameňolomy v okolí Hundsheimu, následne sme pokračovali prehliadkou baziliky v obci Bad Deutsch-Altenburg, pričom na záver nás ešte čakala exkurzia v historickom centre mestečka Hainburg an der Donau ukončená ochutnávkou vín v hradnej veži. 
Obr. 1 – Krátka zastávka pred informačnou tabuľou nad obcou Hundsheim.
Foto: © Radoslav Biskupič
Obr. 2 – Doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD. - úvodný výklad nášho sprievodcu na začiatku exkurzie.
Foto: © Radoslav Biskupič
Obr. 3 – Cesta k prvému z navštívených lomov viedla lesnou cestičkou.
Foto: © Radoslav Biskupič


Ako prvá nasledovala návšteva troch opustených historických kameňolomov v litavských vápencoch stredného miocénu rozprestierajúcich sa na svahoch vrchov Hundsheimer Berg (480 m n. m.) a Pfaffenberg (331 m n. m.) pri obci Hundsheim. Našim sprievodcom bol Doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD. z Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. O každom z lomov sme sa tak z výkladu nášho sprievodcu mohli dozvedieť bližšie informácie ohľadom litologického zloženia, faciálneho vývoja, stratigrafie, výskytu fosílnych zvyškov organizmov, ako i histórie ťažby a aktívneho využívania jednotlivých kameňolomov. V lomoch sú odkryté karbonatické konglomeráty (brekcie), kalklitity až kalkarenity, ako i riasové a lumachelové vápence bádenského veku (stredný miocén) so zachovanými  fosílnymi zvyškami morských organizmov. V dvoch z lomov sú v nadloží vyvinuté fácie konglomerátov sarmatského veku (stredný miocén), v ktorých sú taktiež prítomné fosílie morských živočíchov. Vo vrstvách stredného miocénu prevládajú najmä schránky lastúrnikov, ulitníkov, mnohoštetinavcov, kolónie machoviek, ako i hojné zvyšky vápenatých stielok červených rias.Obr. 4 – Opustený lom ležiaci na východnej časti sedla medzi vrchmi Pfaffenberg a Hundsheimer Berg.
Foto: © Radoslav Biskupič
Obr. 5 – Účastníci exkurzie počas výkladu sprievodcu.
Foto: © Radoslav Biskupič
Obr. 6 – Druhý navštívený lom, ktorý je situovaný v strednej časti sedla medzi vrchmi Pfaffenberg a Hundsheimer Berg.
Foto: © Radoslav Biskupič
Obr. 7 – Pohľad na tretí lom ležiaci v oblasti západnej časti sedla medzi vrchmi Pfaffenberg a Hundsheimer Berg. 
Foto: © Radoslav Biskupič
Obr. 8 – Účastníci terénnej akcie počas diskusie pred odchodom z nášho posledného navštíveného kameňolomu.
Foto: © Radoslav Biskupič
Obr. 9 – Nález fosílií sarmatských lastúrnikov čeľade Cardiidae.
Foto: © Radoslav Biskupič
Obr. 10 – Vzorka strednomiocénneho vápenca so zvyškami fosílií machoviek a rúrok mnohoštetinavcov.
Foto: © Radoslav Biskupič


Popoludní nasledoval presun do neďalekej obce Bad Deutsch-Altenburg, kde sa konala prehliadka románsko-gotickej baziliky postavenej v období 13. storočia. Cieľom bola hlavne prehliadka vonkajších stien baziliky, kde jednotlivé kvádre boli tvorené pieskovcami a riasovými vápencami miocénu so zvyškami fosílií. V stenách baziliky bolo možné ľahko rozpoznať jednotlivé kvádre litavských vápencov bádenského veku, v ktorých sa nachádzali predovšetkým hojné prierezy drobných stielok červených rias, schránok lastúrnikov s dominanciou ustríc druhu Cubitostrea digitalina (EICHWALD) a zriedkavých zástupcov čeľade Pectinidae, ako i kolónií machoviek a rúrkovitých schránok mnohoštetinavcov. Zriedkavo sa vyskytovali aj ostatky ježoviek v podobe fragmentov ich pancierov a ostňov. Našim sprievodcom bol aj na tejto zastávke Doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD., ktorého pútavý podrobný výklad si nenechal ujsť nikto z prítomných.Obr. 11 – Románsko - gotická bazilika v obci Bad Deutsch-Altenburg.
Foto: © Radoslav Biskupič
Obr. 12 – Prehliadka stien baziliky budovaných kvádrami litavských vápencov stredného miocénu.
Foto: © Radoslav Biskupič
Obr. 13 – Zvyšky vápenatých stielok červených rias - litotamnií.
Foto: © Radoslav Biskupič
Obr. 14 – Prierez kolóniou machoviek.
Foto: © Radoslav Biskupič
Obr. 15 – Detailný pohľad na klast navŕtaný morskými organizmami. Prevládajú stopy po vŕtavej činnosti hubiek a lastúrnikov.
Foto: © Radoslav Biskupič
Obr. 16 – Schránky ustríc druhu Cubitostrea digitalina (EICHWALD).
Foto: © Radoslav BiskupičPredposledným cieľom exkurzie bola návšteva historického centra mestečka Hainburg an der Donau doplnená o výklad sprievodcu. Prechádzka historickým centrom tohto malebného mestečka trvala približne hodinu. Exkurzia bola obohatená o pomerne obsiahly výklad nášho sprievodcu, ktorým bol p. Chovanec. Počas prehliadky sme sa dozvedeli množstvo rôznych faktov týkajúcich sa histórie mesta, zaujímavostí, ale i dôležitých a významných udalostí, ktoré v minulosti zásadne ovplyvnili vývoj tohto mesta.

Terénna akcia “Geológia a víno“ bola ukončená návštevou rekonštruovanej hradnej veže, kde na nás čakalo pripravené malé občerstvenie spojené s ochutnávkou vín, ktorú zabezpečila Ing. Gažiová. Okrem zaslúženom oddychu po vyčerpávajúcom dni si tak účastníci tejto nezvyčajnej geologickej exkurzie mohli dopriať aj nevšedný gurmánsky zážitok s možnosťou výhľadu z vrcholu hradnej veže na široké okolie.Obr. 17 – Rekonštruovaná hradná veža v mestečku Hainburg an der Donau.
Foto: © Radoslav Biskupič
Obr. 18 – Pohľad z vrcholu veže na mestečko Hainburg an der Donau v pozadí s vrchom Braunsberg (346 m n. m.).
Foto: © Radoslav Biskupič
Autor: Radoslav Biskupič 

0 komentárov:

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |