streda 7. mája 2014

Geologický piatkový podvečer v Dubnici nad Váhom

V krásne rekonštruovaných výstavných priestoroch kultúrnej pamiatky - ilešházyovského kaštieľa (pôvodne ranobarokového z roku 1637) pripravilo Dubnické múzeum v Dubnici nad Váhom otvorenie stálej "Expozície geológie a pravekého života", spojené s besedou o novej populárnej knihe o geológii a paleontológii vrchu Butkov. Za autorov tejto publikácie sa ho zúčastnili doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.  z Geologickégo ústavu SAV v Bratislave, prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc. a doc. Ing. Petr Skupien, PhD. z Hornicko-geologickej fakulty TU VŠB v Ostrave, Mgr. Ján Schlögl, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a Mgr. Marián Golej, PhD. z Geologického ústavu SAV v Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo v piatok, 25. apríla 2014, od 16. hodiny.
Jozef Michalík - hlavný autor publikácie "Vrch Butkov - kamenný archív histórie slovenských vrchov a druhohorného morského života"
V sále Dubnického múzea počas otvorenia geologickej expozície spojenej s krstom knihy o vrchu Butkov
Otvorenie stálej výstavy a krst novej publikácie sa stretlo so záujmom verejnosti


Otvorenie expozície a krst knihy sa stretli s veľkým záujmom obdivovateľov prírody, histórie a kultúry, ktorí okrem dubnického rodáka - doc. J. Michalíka privítali aj ďalšiu výraznú vedeckú osobnosť, pochádzajúcu z tohto mesta - prof. RNDr. Vladimíra Porubčana, DrSc., astronóma, špecialistu na meteority, z Astronomického ústavu SAV v Bratislave.

V rámci stálej expozície geológie boli prvýkrát prezentované najmä jurské a kriedové fosílie z lomu Butkov a okolitých lokalít, ale aj paleogénne a neogénne fosílie zo stredného Považia. Bonusom bolo zapožičanie novonájdeného (r. 2012), 5 kg vážiaceho kamenného meteoritu (chondritu petrologického typu L6) "Uhrovec", ktorý budil zaslúženú pozornosť nielen verejnosti, ale aj odborníkov. Geológii a paleontológii okolia Dubnice nad Váhom je venovaná aj 24 stranová informačná brožúrka, ktorú v dvojjazyčnej - slovensko - anglickej verzii zostavil J. Michalík a je k dispozícii v pokladni Dubnického múzea.
"Expozícia geológie a pravekého života" - otvorenie výstavy
Zvyšky koralov druhu Retiophyllia paraclathrata, Domanižské Stráne, vrchný trias
Fosílie lastúrnikov druhu Gryphaea arcuata. Tunežice - Stredná hora, spodná jura

Rostrá belemnitov, lom Butkov, hranica spodnej a strednej jury (toark)
Meteorit objavený v okolí Uhrovca v roku 2012


V druhej časti podujatia sa uskutočnil krst knihy Vrch Butkov - kamenný archív histórie slovenských vrchov a druhohorného morského života. Monografickú publikáciu, ktorá vyšla v roku 2013 za finančnej podpory Považskej cementárne, a.s. Ladce vo vydavateľstve Veda Bratislava, zostavili Jozef Michalík a Zdeněk Vašíček s pätnástimi spoluautormi (Daniela Boorová, Marián Golej, Eva Halásová, Peter Hort, Peter Ledvák, Otília Lintnerová, Lucie Měchová, Vladimír Šimo, Viera Šimonová, Daniela Reháková, Ján Schlögl, Petr Skupien, Miroslava Smrečková, Ján Soták, Barbara Zahradníková).
Kniha "Vrch Butkov - kamenný archív histórie slovenských vrchov a druhohorného morského života"
Počas krstu knihy o vrchu Butkov. Zľava: Jozef Michalík, Ján Madarás a Zdeněk Vašíček
Ján Madarás pokrstil novú publikáciu vápencovým štrkom z lomu Butkov
Po krste nasledovala beseda. Zľava: Jozef Michalík, Ján Madarás, Zdeněk Vašíček a Vladimír Porubčan


Po krste novej geologickej reprezentačnej publikácie, ktorú vápencovým štrkom z lomu Butkov pokrstil RNDr. Ján Madarás, PhD. z Geologického ústavu SAV v Bratislave, nasledovala beseda s autormi knihy a astronómom - prof. V. Porubčanom.

Za skvelú atmosféru, ktorú účastníkom podujatia pripravilo Dubnické múzeum, ďakujeme jeho pracovníkom - najmä správcovi múzea Viliamovi Schmidbauerovi, kurátorke Mgr. Ivete Peťovskej a Mgr. Lenke Vargovej.Text: Ján Madarás, Geologický ústav SAV, Bratislava
Foto: J. Madarás a J. Schlögl


0 komentárov:

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |