nedeľa 22. januára 2012

Kmeň SARCODINA - panôžkovce (prekambrium – recent)

Obsahuje veľké množstvo najjednduchších protozoí, ktoré majú pseudopódie – dočasné výbežky protoplazmy, slúžiace na zachytávanie potravy a ako pohybový aparát. Jadrá majú rovnakého typu (okrem niektorých vývinových štádíí dierkavcov), v prípade pohlavného rozmnožovania sa rozmnožujú gametogamiou, väčšinou nevytvárajú spóry. Niekedy tvoria kolónie.

Potravu prijímajú auto a heterotrofne. Živia sa baktériami, riasami, larválnymi štádiami väčších organizmov, ráčikmi a pod. Pseudopódiá sa zlievajú okolo koristi a v tejto fáze už začína aj trávenie. Časti potravy prichádzajú dostredivými silami do centra bunky, do cytoplazmy.

Niektoré nestráviteľné čiastočky sú vylučované. V moriach sú známe zo všetkých hĺbok – od 0 do 11 000 m. Rozmnožujú sa pohlavne aj nepohlavne, môžu žiť ako bentos aj ako planktón. U niektorých schránka chýba, iné môžu mať organický obal (kutikula), vonkajšiu schránku (aglutinovanú alebo sekréčnu – vylúčenú protoplazmou), alebo môžu mať vnútornú kostru – organickú alebo minerálnu (kremitú alebo celestínovú). 

Kmeň Sarcodina delíme na dva podkmene:

1. podkmeň Rhizopoda 
2. podkmeň Actinopoda

Zdroj: Systematická paleontológia bezstavovcov, Univerzita Komenského, Bratislava 2004, obrázok: microbeworld.org

0 komentárov:

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |