nedeľa 28. októbra 2012

Mineralogické dni Mníchov 2012 – krátky report


V dňoch 26. - 28. októbra 2012 sa na výstavisku v Mníchove konali už tradičné mineralogické dni – najväčšia a najprestížnejšia predajná výstava minerálov, fosílií a šperkov v Európe. Mineralogické dni v Mníchove sú zároveň označované ako druhá najväčšia akcia tohto druhu na svete. Na podujatí sa zúčastnilo okolo 1250 vystavovateľov zo 64 krajín zo všetkých kútov sveta. V piatok  26. októbra boli priestory výstaviska prístupné len pre registrovaných návštevníkov a odbornú verejnosť, počas soboty a nedele (27. – 28. október) bolo výstavisko sprístupnené širokej verejnosti.Pohľad na halu B5 výstaviska v Mníchove


Akcia sa konala v štyroch obrovských výstavných halách výstaviska Mníchov. Tematicky bola rozdelená na 4 časti – Svet minerálov, Svet klenotov, Svet fosílií a Svet kameňov. Atrakciami tohto podujatia bol aj Dinopark s modelmi niektorých dinosaurov v životnej veľkosti umiestnenými na nádvorí medzi jednotlivými halami, ako aj hľadanie a preparovanie fosílií z blokov vápencov dovezených zo Solnhofenu priamo vo výstavnej hale. Okrem početných stánkov predajcov a obchodníkov s prírodninami sa v dvoch halách konali aj výstavy minerálov a fosílií s názvom “African Secrets“. Tieto dve výnimočné expozície boli nepochybne veľkým lákadlom pre každého mineralóga, paleontológa, alebo zberateľa. V hale A6, ktorá bola tematicky venovaná predovšetkým minerálom, boli exkluzívne vystavené najvzácnejšie a najkrajšie minerály, pochádzajúce z rôznych nálezísk Afriky. Vo vedľajšej hale A5, v ktorej sa okrem vystavovateľov minerálov nachádzali aj predajcovia fosílií, bola umiestnená expozícia vzácnych exemplárov fosílií bezstavovcov a stavovcov nájdených na africkom kontinente.Interiér výstavnej haly A5


Paleontologická expozícia “African Secrets“ bola venovaná vzácnym nálezom fosílnej fauny z rôznych lokalít Afriky. Bezstavovce boli zastúpené hlavne typickými obyvateľmi paleozoických morí – trilobitmi. Pekne vypreparované vzorky týchto morských živočíchov pochádzali predovšetkým z lokalít devónskeho veku z Maroka. Okrem trilobitov pútali pozornosť aj majstrovsky vypreparované fosílie silúrskych ľalioviek a mezozoických amonitov. Nepochybne najpútavejšími exponátmi však boli kostrové zvyšky stavovcov - plazov, dinosaurov a cicavcov. Pôsobivý dojem zanechali hlavne pekne zachované lebky rôznych terapsidných plazov rodov Lystrosaurus, Dicynodon, Lycaenops a Cynognathus pochádzajúcich z permu a triasu lokalít južnej Afriky. Za zmienku stáli aj fosílie lebiek krokodílov, z ktorých najviac zaujala veľká podlhovastá lebka krokodíla druhu Sarcosuchus imperator DE BROIN & TAQUET z kriedových vrstiev (alb) severnej Afriky. Trilobit Phacops rana africanus BURTON & ELDREDGE, stredný devón, Tafilalt (Maroko)Fosília hlavonožca druhu Beloceras tenuistriatum (D´ARCHIAC & DE VERNEUIL), vrchný devón, región Erfoud, Tafilalt (Maroko)Zvyšky ľalioviek Scyphocrinites elegans ZENKER, vrchný silúr, Erfoud (Maroko)Lebka a sánka terapsidného plaza Lystrosaurus curvatus (OWEN), vrchný perm - spodný trias, Južná AfrikaPekne zachovaná lebka so sánkou cicavcovitého plaza druhu Cynognathus crateronotus SEELEY. Spodný trias, južná Afrika.


Najväčšou atrakciou však bola nepochybne kostra dravého kriedového dinosaura rodu Spinosaurus, inštalovaná nad hlavným stánkom s výstavou afrických fosílií. Vo vitrínach boli vystavené aj izolované stavce dinosaura tohto rodu, ktoré pochádzali z kriedovej lokality Kem – Kem z Maroka. Z dinosaurov mali zastúpenie aj nálezy zuba ďalšieho predátora – druhu Carcharodontosaurus saharicus (DEPÉRET & SAVORNIN) zo spodnej kriedy (alb) lokality Taouz ležiacej v pohraničnej oblasti Maroka s Alžírskom. Pozornosť pútala aj stehenná kosť gigantického dinosaura druhu Brachiosaurus altithorax RIGGS z Alžírska. Fosílie cicavcov, ktoré tu boli vystavené tiež, pochádzali z afrických lokalít z vrstiev paleogénu, neogénu, ako i pleistocénu. Zaujímavým exponátom bola pekne zachovaná kostra druhu Sagatherium antiquum ANDREWS & BEADNELL zo skorého oligocénu lokality Jebel al Hasawnah z Lýbie.


Zub dinosaura druhu Carcharodontosaurus saharicus (DEPÉRET & SAVORNIN). Spodná krieda (alb), lokalita Taouz v pohraničnej oblasti Maroko/AlžírskoStavec dravého dinosaura rodu Spinosaurus. Krieda (alb/cenoman), lokalita Kem - Kem, MarokoLebka primáta druhu Libypithecus markgrafi STROMER, miocén, Natrontal (Lýbia)


Okrem výstavy “African Secrets“ bolo medzi vystavovateľmi možné vzhliadnuť aj stánky so vzácnymi exponátmi zo svetoznámych nemeckých paleontologických nálezísk. Pútavé boli expozície fosílií z legendárnej nemeckej lokality Solnhofen, ako i z náleziska Brunn (Oberpfalz). Vrchnojurská fauna z týchto lokalít bola prezentovaná krásne zachovanými fosíliami rôznych kôrovcov, hmyzu, amonitov, ježoviek a hlavne dokonale uchovanými a vypreparovanými zvyškami rýb. Úžasná bola aj ukážka fosílií spodnojurských amonitov, ľalioviek a morských plazov z ďalšej svetoznámej nemeckej lokality - Holzmaden. Fosília vrchnojurského desaťnožca druhu Eryon arctiformis SCHLOTHEIM z lokality Solnhofen (Nemecko)Fosílne zvyšky ryby rodu Thrissops, vrchný kimeridž (jura), Brunn/Oberpfalz (Nemecko)Kompletná kostra morského plaza z radu Ichthyosauria zo spodnej jury lokality Holzmaden (Nemecko)Fosílne schránky veľkých ulitníkov druhu Campanile giganteum (LAMARCK), eocén, Parížska panva (Francúzsko). Schránky tohto druhu gastropóda dorastali až do veľkosti 60 cm.


Na tejto akcii bolo okrem samotných vystavovateľov prítomných množstvo obchodníkov a predajcov s pestrou paletou fosílií bezstavovcov a stavovcov z rôznych končín sveta. Dominovali hlavne skameneliny z Maroka - zuby žralokov, morských plazov, ľalioviek, amonitov, trilobitov. Kvalita a zachovanie predávaných fosílií boli rôzne, no väčšinou sa jednalo o skutočne pekne zachované a vypreparované exempláre. Svoje zastúpenie na tomto najvýznamnejšom európskom mineralogickom stretnutí mali aj predajcovia fosílií z Nemecka, Španielska, Francúzska, USA, Talianska, Maďarska, Peru, Ruska, Libanonu a ďalších krajín. Každý návštevník si tu mohol prísť na svoje a okrem prezretia expozícií s fosíliami zo svetoznámych paleontologických lokalít mal možnosť kúpiť si takmer čokoľvek - od fosílií paleozoických, mezozoických a kenozoických bezstavovcov, cez zuby žralokov a celé kostry krásne uchovaných rýb, až po kosti a zuby dinosaurov a rôznych kenozoických cicavcov.


Autor: Radoslav Biskupič

0 komentárov:

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |